2017-06-06 Inspektor ds. kontroli ŻNG - WIIH

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu
2017-06-06 Inspektor ds. kontroli ŻNG
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-06-16
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor ds. kontroli
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
Proponowane wynagrodzenie2 000,00 zł

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

poszukuje kandydatki/kandydata na  stanowisko:

inspektora ds. kontroli
w Wydziale Kontroli Artykułów Żywnościowych, Nieżywnościowych i Gastronomii

Wymiar etatów: 1
Miejsce wykonywania pracy: Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w kontrolowaniu legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji, handlu hurtowego i detalicznego w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania,
 • udział w kontrolowaniu produktów wprowadzonych do obrotu pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami w celu wyeliminowania nieprawidłowości na rynku,
 • współpraca przy sporządzaniu protokołów, sprawozdań pokontrolnych i sprawozdań okresowych w celu udokumentowania ustaleń i ich wykorzystania,
 • znajomość aktów prawnych obowiązujących w obrocie handlowym,
 • uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez UOKiK oraz zakładowych

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana poza siedzibą urzędu (kontrole na terenie woj. opolskiego). Praca wymagająca koncentracji. Współpraca  z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, konsumentami oraz przedsiębiorcami. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon i faks.

Stanowisko pracy usytuowane na II piętrze budynku, w pomieszczeniu wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek, w którym mieści się Inspektorat nie jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – wejście po schodach, brak windy, podjazdów, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: średnie

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność pracy w zespole i samokształcenia,
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 • łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność,
 • znajomość obsługi biurowych programów komputerowych,

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie żywnościowe
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • łatwość pisemnego formułowania opinii, wniosków i informacji,
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie  o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 16 czerwca 2017 r.

(decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia ofert do urzędu)

 • Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
ul. 1 Maja 1
45-068 Opole

Inne Informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W przypadku ubiegania się o pracę kandydatek/kandydatów  niepełnosprawnych należy złożyć kopię dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.

Na postępowanie rekrutacyjne zostaną zaproszone osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu drogą elektroniczną lub telefoniczną. Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatami do pracy.

W związku z przypadkami umieszczania ogłoszeń o pracę na portalach internetowych, bez naszej wiedzy i zgody, które to ogłoszenia zawierają liczne błędy i nieścisłości prosimy o weryfikację treści niniejszych ogłoszeń za stroną internetową: http://dsc.kprm.gov.pl/ogloszenia-o-naborze lub https://bipwiih.e-wojewoda.pl/pl/c/strona-glowna.html O wynikach rekrutacji zostaną powiadomione osoby, które pozytywnie przeszły poszczególne etapy naboru.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone w BIP Służby Cywilnej KPRM  i urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Inspektoratu.

Przewidywane wynagrodzenie brutto  2.000,- zł.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Inspektoratu, pok. 37B w okresie
3 miesięcy od zakończenia naboru.

Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wykaz osób spełniających wymagania

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko

inspektora ds. kontroli w Wydziale Kontroli Artykułów Żywnościowych, Nieżywnościowych i Gastronomii

 

SYGNATURA NABORU:      PO.210.1.2017

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Data nadania/ złożenia

Data wpływu do urzędu

1.

Maras Dagmara

Wieluń

06.06.2017

09.06.2017

2.

Bąk Helena

Strzelce Opolskie

12.06.2017

12.06.2017

3.

Wilczyńska Iwona

Opole

13.06.2017

13.06.2017

4.

Franków Piotr

Opole

14.06.2017

14.06.2017

5.

Dąbrowska Marta

Opole

14.06.2017

14.06.2017

6.

Raba Daniel

Nysa

12.06.2017

14.06.2017

7.

Rybak Izabela

Tułowice

13.06.2017

19.06.2017

8.

Tomczyk-Cudyk Jolanta

Opole

12.06.2017

19.06.2017

 

 

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 11507


Data ukazania się ogłoszenia: 06.06.2017 r.

Na stanowisko: inspektora ds. kontroli w Wydziale Kontroli Artykułów Żywnościowych, Nieżywnościowych i Gastronomii

Miejsce wykonywania pracy: Opole

Nazwa i adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu ul.1 Maja 1

Status: nabór zakończony

Wyniki naboru:

     Piotr Franków zam. Opole - 37 punktów
     Helena Bąk zam. Strzelne Opolskie - 30 punktów
     Marta Dąbrowska zam. Opole - 28 punktów
     Dagmara Maras zam. Opole - 26 punktów

Wybrana kandydatka:

Helena Bąk zam. Strzelce Opolskie

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Kubiński Dariusz
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz
Opublikował(a): Kubiński Dariusz
Liczba wyświetleń: 869

Data wytworzenia: 2017-06-01 08:46:12
Data publikacji: 2017-06-06 00:16:13
Ostatnio aktualizował(a): Kubiński Dariusz
Data ostatniej zmiany: 2018-03-12 15:00:29

Historia zmian artykułu:
2018-03-12 15:00:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2017-09-29 12:04:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, Aktualizacja nagłówka
2017-08-16 08:05:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, Zmiana sposobu wyświetlenia daty na wyświetlanie w formacie RRRR-MM-DD
2017-07-03 14:26:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2017-07-03 14:12:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2017-07-03 14:10:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2017-07-03 14:02:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, Wprowadzenie wyników naboru
2017-06-22 08:05:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Biegun Dariusz, ver2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.