2016-06-11 inspektor ds. kontroli ŻNG - WIIH

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu
2016-06-11 inspektor ds. kontroli ŻNG
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-06-22
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor ds. kontroli ŻNG
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu
Proponowane wynagrodzenie2 000,00 zł

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

poszukuje kandydatki/kandydata na  stanowisko:
inspektora ds. kontroli
w Wydziale Kontroli Artkułów Żywnościowych, Nieżywnościowych i Gastronomii
Wymiar etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczenie w kontrolowaniu legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji, handlu hurtowego i detalicznego w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania.
 • Udział w kontrolowaniu produktów wprowadzonych do obrotu pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami w celu wyeliminowania nieprawidłowości na rynku.
 • Współpraca przy sporządzaniu protokołów, sprawozdań pokontrolnych i sprawozdań okresowych w celu udokumentowania ustaleń i ich wykorzystania.
 • Znajomość aktów prawnych obowiązujących w obrocie handlowym,
 • Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez UOKiK oraz zakładowych.

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana poza siedzibą urzędu (kontrole na terenie woj. opolskiego). Praca wymagająca koncentracji. Współpraca  z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, konsumentami oraz przedsiębiorcami. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon i faks.

Stanowisko pracy usytuowane na II piętrze budynku, w pomieszczeniu wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek, w którym mieści się Inspektorat nie jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – wejście po schodach, brak windy, podjazdów, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie chemiczne
 • umiejętność pracy w zespole i samokształcenia,
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 • łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność,
 • znajomość obsługi biurowych programów komputerowych,
   

Wymagania dodatkowe

 • zdolność analitycznego myślenia,
 • łatwość pisemnego formułowania opinii, wniosków i informacji,
 • dyspozycyjność
   

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie  o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 22 czerwca 2016 r.
 • (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia ofert do urzędu)
 • Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
ul. 1 Maja 1
45-068 Opole

Inne Informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Na postępowanie rekrutacyjne zostaną zaproszone osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu drogą elektroniczną lub telefoniczną.

W związku z przypadkami umieszczania ogłoszeń o pracę na portalach internetowych, bez naszej wiedzy i zgody, które to ogłoszenia zawierają liczne błędy i nieścisłości prosimy o weryfikację treści niniejszych ogłoszeń za stroną internetową: http://dsc.kprm.gov.pl/ogloszenia-o-naborze lub https://bipwiih.e-wojewoda.pl/pl/c/strona-glowna.html.  Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatami do pracy.
O wynikach rekrutacji zostaną powiadomione osoby, które pozytywnie przeszły poszczególne etapy naboru.
Wyniki naboru zostaną ogłoszone w BIP Służby Cywilnej KPRM  i urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Inspektoratu.

Przewidywane wynagrodzenie brutto  2.000,- zł.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Inspektoratu, pok. 37B w okresie
3 miesięcy od zakończenia naboru.

Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wykaz osób spełniających wymagania

na stanowisko inspektora ds. kontroli w Wydziale Kontroli Artykułów Żywnościowych, Nieżywnościowych i Gastronomii

SYGNATURA NABORU:      PO.210.1.2016

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.

Brzęczek Mariola

Zawadzkie

2.

Marciniak – Wycisk Anna

Wrocław

 

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 395

Data ukazania się ogłoszenia: 11.06.2016 r.
Na stanowisko: inspektora ds. kontroli w Wydziale Kontroli Artykułów Żywnościowych, Nieżywnościowych i Gastronomii
Miejsce wykonywania pracy: Opole
Nazwa i adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu ul.1 Maja 1
Status: nabór zakończony bez wyboru kandydata

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Kubiński Dariusz
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz
Opublikował(a): Kubiński Dariusz
Liczba wyświetleń: 930

Data wytworzenia: 2016-06-10 13:44:01
Data publikacji: 2016-06-11 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Kubiński Dariusz
Data ostatniej zmiany: 2016-12-20 15:24:16

Historia zmian artykułu:
2016-12-20 15:24:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-09-27 13:10:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-09-07 10:50:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, zmieniono jedynie status ogłoszenia z "ogłoszenie o naborze" na "wyniki naboru"
2016-09-07 10:42:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-07-05 12:45:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, wersja 3. Do artykułu dodano wyniki naboru
2016-06-30 13:03:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, wersja 1
2016-06-10 14:34:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-06-10 14:33:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-06-10 14:32:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-06-10 14:30:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-06-10 14:28:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-06-10 13:45:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.