2016-07-18 inspektor ds. kontroli ŻNG - WIIH

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu
2016-07-18 inspektor ds. kontroli ŻNG
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-08-08
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor ds. kontroli ŻNG
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu
Proponowane wynagrodzenie2 000,00 zł

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

poszukuje kandydatki/kandydata na  stanowisko:
inspektora ds. kontroli
w Wydziale Kontroli Artkułów Żywnościowych, Nieżywnościowych i Gastronomii
Wymiar etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczenie w kontrolowaniu legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji, handlu hurtowego i detalicznego w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania.
 • Udział w kontrolowaniu produktów wprowadzonych do obrotu pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami w celu wyeliminowania nieprawidłowości na rynku.
 • Współpraca przy sporządzaniu protokołów, sprawozdań pokontrolnych i sprawozdań okresowych w celu udokumentowania ustaleń i ich wykorzystania.
 • Znajomość aktów prawnych obowiązujących w obrocie handlowym.
 • Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez UOKiK oraz zakładowych.

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana poza siedzibą urzędu (kontrole na terenie woj. opolskiego). Praca wymagająca koncentracji. Współpraca  z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, konsumentami oraz przedsiębiorcami. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon i faks.

Stanowisko pracy usytuowane na II piętrze budynku, w pomieszczeniu wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek, w którym mieści się Inspektorat nie jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – wejście po schodach, brak windy, podjazdów, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność pracy w zespole i samokształcenia,
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 • łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność,
 • znajomość obsługi biurowych programów komputerowych,

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: średnie – preferowane techniczne,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • łatwość pisemnego formułowania opinii, wniosków i informacji,
 • dyspozycyjność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie  o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 08 sierpnia 2016 r.
 • (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia ofert do urzędu)
 • Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
ul. 1 Maja 1
45-068 Opole
 

Inne Informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Na postępowanie rekrutacyjne zostaną zaproszone osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu drogą elektroniczną lub telefoniczną..  Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatami do pracy.

W związku z przypadkami umieszczania ogłoszeń o pracę na portalach internetowych, bez naszej wiedzy i zgody, które to ogłoszenia zawierają liczne błędy i nieścisłości prosimy o weryfikację treści niniejszych ogłoszeń za stroną internetową: http://dsc.kprm.gov.pl/ogloszenia-o-naborze lub https://bipwiih.e-wojewoda.pl/pl/c/strona-glowna.htmlO wynikach rekrutacji zostaną powiadomione osoby, które pozytywnie przeszły poszczególne etapy naboru.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone w BIP Służby Cywilnej KPRM  i urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Inspektoratu.

Przewidywane wynagrodzenie brutto  2.000,- zł.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Inspektoratu, pok. 37B w okresie
3 miesięcy od zakończenia naboru.

Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wykaz osób spełniających wymagania

na stanowisko inspektora ds. kontroli w Wydziale Kontroli Artykułów Żywnościowych, Nieżywnościowych i Gastronomii

SYGNATURA NABORU:    PO.210.2.2016

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Data nadania/ złożenia

Data wpływu do urzędu

1.

 Gorzkowski Grzegorz

 Opole

20.07.2016

20.07.2016

2.

 Bogdał Damian Waldemar

 Opole

21.07.2016

21.07.2016

3.

 Sewulok Karolina

 Opole

22.07.2016

22.07.2016

4.

 Pawłowicz Ryszard

 Brzeg

25.07.2016

25.07.2016

5.

 Kocik Justyna

 Działoszyn

25.07.2016

27.07.2016

6.

 Niezgoda Andrzej

 Krapkowice

28.07.2016

28.07.2016

7.

 Kownacki Beniamin

 Tułowice

29.07.2016

29.07.2016

8.

 Sambor Katarzyna

 Komprachcice

01.08.2016

01.08.2016

9.

 Waz Magdalena

 Strzelce Opolskie

29.07.2016

02.08.2016

10.

 Dolatowska Katarzyna

 Opole

01.08.2016

03.08.2016

11.

 Jagusz Agata

 Opole

03.08.2016

03.08.2016

12.

 Kondziela Ewa

 Pustków

02.08.2016

04.08.2016

13.

 Kwiatkowski Krzysztof

 Cisie - Blachownia

01.08.2016

04.08.2016

14.

 Pieruszka Kornelia

 Dębska Kuźnia

04.08.2016

04.08.2016

15.

 Wiśniewska Sylwia

 Złotniki

05.08.2016

05.08.2016

16.

 Dylewska Lidia

 Krapkowice

03.08.2016

08.08.2016

17.

 Lechowska Marta

 Chróścice

08.08.2016

08.08.2016

18.

 Łuszczek Edyta

 Jasienica Dolna

08.08.2016

10.08.2016

19.

 Bieniek Bartosz

 Brzeg

08.08.2016

11.08.2016

20.

 Smuk-Szewczyk Dominika

 Prószków

08.08.2016

11.08.2016

21.

 Marciniak-Wycisk Anna

 Wrocław

08.08.2016

12.08.2016

 

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 1419

Data ukazania się ogłoszenia: 18.07.2016 r.
Na stanowisko: inspektora ds. kontroli w Wydziale Kontroli Artykułów Żywnościowych, Nieżywnościowych i Gastronomii

Miejsce wykonywania pracy: Opole

Nazwa i adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu ul.1 Maja 1

Status: nabór zakończony

Wyniki naboru:
1.    Bartosz Bieniek zam. Brzeg        -  33 punkty
2.    Damian Waldemar Bogdał zam. Opole    -  32 punkty
3.    Beniamin Kownacki zam. Tułowice    -  32 punkty
4.    Lidia Dylewska zam. Krapkowice        -  30 punków

Wybrany kandydat:
Bartosz Bieniek zam. Brzeg

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Kubiński Dariusz
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz
Opublikował(a): Kubiński Dariusz
Liczba wyświetleń: 1583

Data wytworzenia: 2016-07-15 11:16:01
Data publikacji: 2016-07-18 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Kubiński Dariusz
Data ostatniej zmiany: 2016-12-22 10:59:36

Historia zmian artykułu:
2016-12-22 10:59:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-12-20 15:27:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-09-27 13:11:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-09-27 08:34:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, Zgodnie z sugestią Pani Jolanty Mistygacz, z dnia 26.09.2016r - w ogłoszeniu o naborze https://bipwiih.e-wojewoda.pl/pl/c/2016-06-18-inspektor-ds-kontroli-zng.html usunięto blok lista dla specyficznych typów treści
2016-09-07 10:46:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, zmieniono jedynie status ogłoszenia z "ogłoszenie o naborze" na "wyniki naboru"
2016-08-30 12:28:47 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, v.2 dodanie informacji o wynikach naboru

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.