2016-10-11 Inspektor w Wydziale Nadzoru Rynku i Usług - WIIH

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu
2016-10-11 Inspektor w Wydziale Nadzoru Rynku i Usług
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-10-25 15:30
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiska Inspektor w Wydziale Nadzoru Rynku i Usług
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu
Proponowane wynagrodzenie2 000,00 zł

Ogłoszenie naboru

Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatki/kandydata na  stanowisko:
inspektora ds. kontroli w Wydziale Nadzoru Rynku i Usług
Liczba miejsc: 2
Wymiar etatów: 1
Miejsce wykonywania pracy: Opole
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestnictwo w kontrolowaniu legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji, handlu i usług w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania,udział w kontrolowaniu produktów nieżywnościowych wprowadzonych do obrotu w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami oraz w zakresie spełniania wymagań bezpieczeństwa w celu pełnej ochrony konsumentów,

 • współpraca przy sporządzaniu protokołów, sprawozdań pokontrolnych i sprawozdań okresowych w celu udokumentowania ustaleń i ich wykorzystania,

 • uczestnictwo w kontrolowaniu jakości paliw ciekłych na stacjach paliw i w hurtowniach wprowadzonych do obrotu w celu wyeliminowania z obrotu paliw niewłaściwej jakości,

 • uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez UOKiK oraz zakładowych.

Warunki pracy:
Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana poza siedzibą urzędu (kontrole na terenie woj. opolskiego). Praca wymagająca koncentracji. Współpraca  z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, konsumentami oraz przedsiębiorcami. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon i faks.

Stanowisko pracy usytuowane na III piętrze budynku, w pomieszczeniu wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek, w którym mieści się Inspektorat nie jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – wejście po schodach, brak windy, podjazdów, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie mechaniczne,

 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m oraz w oparach paliw,

 • prawo jazdy kategorii B,

 • umiejętność pracy w zespole i samokształcenia,

 • samodzielność i inicjatywa w działaniu,

 • łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność,

 • znajomość obsługi biurowych programów komputerowych,

Wymagania dodatkowe

 • zdolność analitycznego myślenia,

 • łatwość pisemnego formułowania opinii, wniosków i informacji,

 • dyspozycyjność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

 • oświadczenie  o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 25 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia ofert do urzędu)

 • Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
ul. 1 Maja 1
45-068 Opole

Inne Informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Na postępowanie rekrutacyjne zostaną zaproszone osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu drogą elektroniczną lub telefoniczną.

W związku z przypadkami umieszczania ogłoszeń o pracę na portalach internetowych, bez naszej wiedzy i zgody, które to ogłoszenia zawierają liczne błędy i nieścisłości prosimy o weryfikację treści niniejszych ogłoszeń za stroną internetową: http://dsc.kprm.gov.pl/ogloszenia-o-naborze lub https://bipwiih.e-wojewoda.pl/pl/c/strona-glowna.html.  Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatami do pracy.

O wynikach rekrutacji zostaną powiadomione osoby, które pozytywnie przeszły poszczególne etapy naboru.
Wyniki naboru zostaną ogłoszone w BIP Służby Cywilnej KPRM  i urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Inspektoratu.
Przewidywane wynagrodzenie brutto  2.000,- zł.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Inspektoratu, pok. 37B w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wykaz osób spełniających wymagania

na stanowisko inspektora ds. kontroli w  Wydziale Nadzoru Rynku i Usług

SYGNATURA NABORU:    PO.210.4.4016

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Data nadania/ złożenia

Data wpływu do urzędu

1.

Pawłowicz Ryszard

Brzeg

14.10.2016

14.10.2016

2.

Bogdał Damian

Opole

17.10.2016

17.10.2016

3.

Ligowski Wiesław

Opole

24.10.2016

24.10.2016

4.

Mostowski Piotr

Opole

24.10.2016

24.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 4395

 

Data ukazania się ogłoszenia: 11.10.2016 r.

Na stanowisko: inspektora ds. kontroli w Wydziale Nadzoru Rynku i Usług

Liczba miejsc: 2

Miejsce wykonywania pracy: Opole

Nazwa i adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu ul.1 Maja 1

Status: nabór zakończony

Wyniki naboru:

1.  Ryszard Pawłowicz zam. Brzeg - 46 punktów
2.  Damian Bogdał zam. Opole - 27 punktów 
3.  Piotr Mostowski zam. Opole - 25 punktów 
4.  Wiesław Ligowski zam. Opole - 24 punkty 

Wybrani kandydaci:
1.  Ryszard Pawłowicz zam. Brzeg
2.  Damian Bogdał zam. Opole

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Biegun Dariusz
Wprowadził(a): Biegun Dariusz
Opublikował(a): Biegun Dariusz
Liczba wyświetleń: 1436

Data wytworzenia: 2016-10-10 23:20:25
Data publikacji: 2016-10-11 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Kubiński Dariusz
Data ostatniej zmiany: 2017-03-29 07:59:59

Historia zmian artykułu:
2017-03-29 07:59:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, Dostosowanie wyglądu nagłówka do uwag Pani Jolanty Mistygacz z dnia 28.03.2017r.
2017-01-19 08:33:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-12-20 15:16:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-11-16 15:14:49 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-11-16 15:11:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-11-16 15:09:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, wyniki naboru
2016-11-09 09:08:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-11-09 09:07:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-11-09 09:05:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-11-09 09:02:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, Dodano wyniki naboru

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.