2018-03-24 Inspektor ds. prawnych - WIIH

Biuletyn
informacji publicznej
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu
2018-03-24 Inspektor ds. prawnych
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-04-06 15:30
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor ds. prawnych
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
Proponowane wynagrodzenie2 700,00 zł

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

poszukuje kandydatki/kandydata na  stanowisko:

inspektora ds. prawnych

w Wydziale Prawno - Organizacyjnym

 

Wymiar etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom z zakresu prawa ochrony konsumentów,
 • działanie na rzecz podnoszenia świadomości konsumentów oraz inspektorów,
 • sporządzanie cyfrowych i opisowych sprawozdań, informacji i meldunków zgodnie z potrzebami w tym zakresie,
 • prowadzenia kontroli na rzecz wydziałów operatywnych,
 • realizowanie uprawnień w zakresie postępowania administracyjnego i  w sprawach o wykroczenia,
 • weryfikacja akt kontroli pod względem formalno-prawnym,
 • weryfikacja projektów zawiadomień i decyzji administracyjnym pod względem formalno-prawnym.
   

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymagająca koncentracji. Współpraca  z Opolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, konsumentami oraz przedsiębiorcami. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon i faks.

Stanowisko pracy usytuowane na II piętrze budynku, w pomieszczeniu wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek, w którym mieści się Inspektorat nie jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – wejście po schodach, brak windy, podjazdów, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie:  wyższe administracyjne lub prawnicze


Pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów: ustawa o Inspekcji Handlowej, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa o prawach konsumenta,
 • znajomość  kodeksu: postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu.
   

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole i samokształcenia,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • znajomość przepisów dot. Instrukcji kancelaryjnej.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie  o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do 06.04.2018 r.

(decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia ofert do urzędu)

 • Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
ul. 1 Maja 1
45-068 Opole
 

Inne Informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Na postępowanie rekrutacyjne zostaną zaproszone osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu drogą elektroniczną lub telefoniczną. Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatami do pracy.

W związku z przypadkami umieszczania ogłoszeń o pracę na portalach internetowych, bez naszej wiedzy i zgody, które to ogłoszenia zawierają liczne błędy i nieścisłości prosimy o weryfikację treści niniejszych ogłoszeń za stroną internetową: http://dsc.kprm.gov.pl/ogloszenia-o-naborze lub https://bipwiih.e-wojewoda.pl/pl/c/strona-glowna.html. O wynikach rekrutacji zostaną powiadomione osoby, które pozytywnie przeszły poszczególne etapy naboru.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone w BIP Służby Cywilnej KPRM  i urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Inspektoratu.

Przewidywane wynagrodzenie brutto  2.700 zł.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Inspektoratu, pok. 37B w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,  wyznanie,  orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wyniki naboru

Nabór został anulowany.

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Kubiński Dariusz
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz
Opublikował(a): Kubiński Dariusz
Liczba wyświetleń: 601

Data wytworzenia: 2018-03-23 14:25:49
Data publikacji: 2018-03-24 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Kubiński Dariusz
Data ostatniej zmiany: 2018-03-30 12:39:15

Historia zmian artykułu:
2018-03-30 12:39:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2018-03-30 12:37:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2018-03-30 12:36:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, Wprowadzono wyniki naboru.
2018-03-30 12:29:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, konserwacja

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.