Kontrola maszyn - WIIH

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej informuje, iż realizujac temat kontroli zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1228.) kontrolą objęto 5 podmiotów w tym:

 1.     podmiot wprowadzający wyroby do obrotu – importer,
 2.     sklepy wielkopowierzchniowe,
 3.     inne placówki detaliczne.

Łącznie skontrolowano 20 rodzajów maszyn (kraje trzecie: 19 rodzajów, inne kraje unijne – 1 rodzaj). Zakwestionowano 13 rodzajów maszyn (kraje trzecie: Chiny – 12 rodz. Japonia – 1 rodzaj) z uwagi na:

 • brak lub nieprawidłową deklarację zgodności,
 • brak certyfikatu badania typu WE
 • brak pełnych oznaczeń
 • nieprawidłowe instrukcje.

Zakres czynności kontrolnych obejmował następujące zagadnienia:

 • Oznakowanie CE
 • Deklaracja zgodności
 • Zgodność z zasadniczymi wymaganami:
 • prawidłowość oznaczeń maszyn
 • umieszczenie niezbędnych informacji na maszynie
 • Instrukcja uzytkowania
 • Badania laboratoryjne i organoleptyczne
 • W okresie III kwartału 2011 Urzędy Celne nie zwracały się do tut. Inspektoratu z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie spełnienia wymagań zasadniczych i innych w odniesieniu do maszyn.

Kontrola u importera, zostala przeprowadzona na podstawie pisma Urzędu Celnego, który poinformował o rewizji kontenera, w którym znajdowały się przedmiotowe maszyny i wówczas okazało się, iż wyroby te nie posiadają tabliczek znamionowych, deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi. Obecnie wyroby znajdują sie w zabezpieczonym przez Inspekcję Handlową pomieszczeniu do czasu zakończenia postępowania.
Podsumowujac wyniki kontroli należy stwierdzić, iż w dalszym ciągu w grupie badanych wyrobów występują nieprawidłowości, które dotyczą głównie braku lub nieprawidłowo sporządzonej deklaracji zgodności, niepełnego oznakowania wyrobów oraz dołączenia do maszyny instrukcji, ktora nie zawierała wszystkich informacji wymienionych w § 58 i § 59 rozporządzenia.
W porównaniu do poprzednich kontroli maszyn, które miały miejsce w I kwartale 2010 i 2011 r. należy stwierdzić, iż aktualnie wskaźnik procentowy wyrobów zakwestionowanych w stosunku do zbadanych, jest znacznie wyższy i kształtuje się na poziomie ok. 65%, podczas gdy poprzednio wynosił odpowiednio 16,6% i 18,75%.
Z pewnością na szczególna uwagę zasluguje kontrola przeprowadzona u importera, który wprowadzał do obrotu maszyny, w odniesieniu do których nie posiadał dokumentów świadczących, iż wyroby te są zgodne z zasadniczymi i innymi wymaganiami.
Jak wyjaśnił przedsiębiorca dotychczas nie znał obowiązujacych przepisów w tym zakresie, lecz wiedział o powszechnie znanych wymogach dotyczących tego rodzaju wyrobów, a m/in. takich jak: oznakowanie CE, instrukcja uzytkowania. Faktycznie badane maszyny posiadały oznakowanie CE oraz dołączono instrukcje uzytkowania.
Przy tym należy podkreslić, iż istotnym elementem tej kontroli był również aspekt edukacyjny, polegający na przedstawieniu kontrolowanemu wymagań dotyczących maszyn oraz uświadomieniu zagrozeń dla bezpieczeństwa konsumentów wynikajacych z użytkowania wyrobów, które mogą nie odpowiadać wymaganiom prawa.


Informację przygotował: Rafał Sierpiński - Naczelnik Wydziału NRU

Wytworzył(a): Rafał Sierpiński
Wprowadził(a): Czech Rafal
Opublikował(a): Czech Rafal
Liczba wyświetleń: 919

Data wytworzenia: 2014-11-14 11:26:02
Data publikacji: 2014-11-14 11:26:05
Ostatnio aktualizował(a): Kubiński Dariusz
Data ostatniej zmiany: 2017-03-23 12:35:25

Historia zmian artykułu:
2017-03-23 12:35:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, Przeniesienie z sekcji "Przeprowadzone kontrole" do sekcji "Informacje o kontrolach"
2017-03-21 20:00:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, Przeniesienie z sekcji "Informacje o kontrolach" do sekcji "Przeprowadzone kontrole"
2017-03-21 14:47:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, Przeniesienie z sekcji "Przeprowadzone kontrole" do sekcji "Informacje o kontrolach"
2017-03-21 14:01:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, Przeniesienie z sekcji "Informacje o kontrolach" do sekcji "Przeprowadzone kontrole"
2016-09-27 14:02:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-09-27 12:21:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-04-07 11:15:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2015-10-05 11:45:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, .
2015-10-05 11:44:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, .
2015-09-24 12:03:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, .
2015-09-15 14:20:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, Przeniesienie z sekcji "Kontrola maszyn" do sekcji "Informacje o kontrolach"
2014-12-09 11:50:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Czech Rafal, poprawiono formatowanie
2014-11-14 11:31:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Czech Rafal, aktualna nazwa wydziału

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.