Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu gromadzi dokumenty archiwalne zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 z późn. zm.). Udostępnianie archiwów odbywa się na zasadach określonych w w/w Ustawie.

Wytworzył(a): Czech Rafal
Wprowadził(a): Czech Rafal
Opublikował(a): Czech Rafal
Liczba wyświetleń: 1261

Data wytworzenia: 2014-11-13 13:11:59
Data publikacji: 2014-11-13 13:12:04
Ostatnio aktualizował(a): Kubiński Dariusz
Data ostatniej zmiany: 2016-09-27 12:14:22

Historia zmian artykułu:
2016-09-27 12:14:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-09-27 10:16:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-04-07 11:34:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2015-10-05 11:41:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, .
2015-09-24 12:23:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, .
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki