Biuletyn
informacji publicznej
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu

Wykaz decyzji administracyjnych wydanych w 2017r. w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Opolu.

Wytworzył(a): Kubiński Dariusz
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz
Opublikował(a): Kubiński Dariusz
Liczba wyświetleń: 321

Data wytworzenia: 2018-06-08 12:31:38
Data publikacji: 2018-06-08 12:31:57
Ostatnio aktualizował(a): Kubiński Dariusz
Data ostatniej zmiany: 2018-06-08 12:48:23

Historia zmian artykułu:
2018-06-08 12:48:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki