Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu

Informacja UOKiK - kapsułki do prania

Trzymaj kapsułki do prania poza zasięgiem dzieci, dokładnie zamykaj opakowanie – do tych rad powinni zastosować się wszyscy rodzice używający tych detergentów. W związku z informacjami o wypadkach konsumenckich w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia kapsułek przed dziećmi, UOKiK apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotarły informacje o trzech wypadkach, w których poszkodowane zostały dzieci w wieku do dwóch lat. Doszło do nich w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia przez rodziców lub opiekunów opakowań z kapsułkami do prania.

Według danych OECD co roku na świecie odnotowuje się 16 tys. przypadków zatruć kapsułkami do prania. W większości przypadków przyczyną jest ich niewłaściwe przechowywanie. Produkty są zazwyczaj prawidłowo oznakowane przez producentów, zawierają wymagane przepisami ostrzeżenia, dlatego to niewłaściwie zamknięte przez rodzica opakowanie może być przyczyną tragedii. Przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

  • Przeczytaj uważnie ostrzeżenia, które producent umieszcza na opakowaniu.
  • Dziecko nie potrafi odróżnić kolorowej i miękkiej kapsułki do prania od zabawki, czy słodyczy, dlatego trzymaj detergenty poza zasięgiem najmłodszych – np. na wysokiej półce.
  • Szczelnie zamykaj opakowanie po każdym użyciu i nie zostawiaj kapsułek poza oryginalnym pudełkiem.
  • Kapsułki nie służą do zabawy, dlatego nie pozwól, aby bawili się nimi najmłodsi .
  • Nieprawidłowości związane z niewłaściwym oznakowaniem produktów zgłoś natychmiast Inspekcji Handlowej.
  • W przypadku zagrożenia zdrowia natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 314 , 55 60 111
E-mail:

źródło strony : https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11809

Wytworzył(a): Sierpiński Rafał
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał
Opublikował(a): Sierpiński Rafał
Liczba wyświetleń: 679

Data wytworzenia: 2015-07-30 12:17:13
Data publikacji: 2015-07-30 12:18:01
Ostatnio aktualizował(a): Kubiński Dariusz
Data ostatniej zmiany: 2016-09-27 11:54:58

Historia zmian artykułu:
2016-09-27 11:54:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-04-07 11:48:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2015-09-24 12:11:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, .
2015-09-15 13:11:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, Przeniesienie z sekcji "Informacja UOKiK - kapsułki do prania" do sekcji "Komunikaty UOKiK 2015"
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki