Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej
 
mgr Paweł Nakonieczny

 

Wydział Prawno-Organizacyjny
p.o. Naczelnika Wydziału - mgr Kamila Sarnicka


Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych, Nieżywnościowych i Gastronomii
Naczelnik Wydziału - mgr Gabriela Sroka
Zastępca Naczelnika Wydziału - mgr Urszula Świderska


Wydział Nadzoru Rynku i Usług
Naczelnik Wydziału - mgr Irena Mazur
p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału - mgr inż. Beata Kiczka


Wydział ds. Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich
p.o. Naczelnika Wydziału - mgr Dominika Piszczałka


Wydział Budżetowo- Administracyjny
Główny Księgowy - mgr Bożena Kot


Sekretariat Stałego Sądu Polubownego
Sekretarz - mgr Dominika Piszczałka

 

Wytworzył(a): Czech Rafal
Wprowadził(a): Czech Rafal
Opublikował(a): Czech Rafal
Liczba wyświetleń: 3534

Data wytworzenia: 2014-11-12 13:28:45
Data publikacji: 2014-11-12 13:29:01
Ostatnio aktualizował(a): Biegun Dariusz
Data ostatniej zmiany: 2020-02-11 14:06:45

Historia zmian artykułu:
2020-02-11 14:06:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Biegun Dariusz, v2
2019-02-07 07:52:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2018-09-02 19:54:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, formatowanie tekstu
2018-09-01 11:50:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, aktualizacja
2018-03-30 11:02:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, Aktualizacja danych o kierownictwie.
2018-01-05 10:35:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, Edycja stanowiska pracownika
2017-09-04 13:13:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Biegun Dariusz, v.18
2017-09-04 13:08:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Biegun Dariusz, v2
2017-07-13 08:51:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Biegun Dariusz, v.2
2017-07-13 08:42:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Biegun Dariusz, v.2
2017-03-14 11:06:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, dodanie informacji o zastępcy Opolskiego Inspektora
2016-09-27 12:15:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-04-07 11:35:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2015-10-05 11:42:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, .
2015-09-24 12:19:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, .
2014-12-01 21:48:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, korekta danych Z-cy Naczelnika Wydz. NRU
2014-11-12 14:40:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Administrator Administrator, Przeniesienie z sekcji "Informacje o Jednostce" do sekcji "Kierownictwo"
2014-11-12 14:30:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Czech Rafal, 14.32
2014-11-12 14:23:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Czech Rafal, 14.25
2014-11-12 13:35:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Czech Rafal, 13.37
2014-11-12 13:31:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Czech Rafal, 12-11-2014, godz. 13.33
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki