Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu

[Warszawa, 1 marca 2013 r.] Jak zrozumieć rachunek za gaz? Do kogo zwrócić się po pomoc, gdy gazownia odmówi uznania reklamacji? Czy zmiana dostawcy gazu jest opłacalna i zawsze możliwa? Na te oraz wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w trakcie debaty „Konsument na rynku gazu”, organizowanej z okazji Światowego Dnia Konsumenta, 15 marca 2013 r. o godz. 10.00.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził ogólnopolskie badanie działalności przedsiębiorstw gazowych. Analizie zostało poddanych prawie 160 wzorców umów oferowanych konsumentom przez podmioty dostarczające gaz do gospodarstw domowych. Przeprowadzone przez UOKiK badanie wykazało, że zdecydowana większość zbadanych wzorców zawiera nieprawidłowości, które w sposób niekorzystny kształtują prawa konsumentów.

Planowaną debatą chcemy rozpocząć dyskusję na temat możliwości podniesienia świadomości zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów w kwestii praw i obowiązków ciążących na obydwu stronach. Podczas spotkania zaprezentujemy także wyniki kontroli UOKiK oraz badania społecznego pt. „Czy konsument zna swoje prawa?”.

Do udziału w debacie zaprosiliśmy ekspertów specjalizujących się w tematyce sektora gazowego, w tym przedstawicieli organów regulujących ten rynek, organizacji konsumenckich, przedsiębiorców oraz stowarzyszeń ich zrzeszających, a także reprezentantów świata nauki i mediów. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Gazetą Wyborczą. Program debaty dostępny jest tutaj.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu serdecznie zapraszamy do udziału. Zgłoszenia należy przesyłać do 8 marca br., na adres e-mail: . Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Natomiast tych, którzy nie mogą osobiście przybyć zachęcamy do obejrzenia transmisji on-line na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

 

Dodatkowe informacje:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Kamila Acholonu-Boruc
tel. 22 55 60 195
e-mail:

Wytworzył(a): Czech Rafal
Wprowadził(a): Czech Rafal
Opublikował(a): Czech Rafal
Liczba wyświetleń: 708

Data wytworzenia: 2014-11-13 12:18:57
Data publikacji: 2014-11-13 12:19:00
Ostatnio aktualizował(a): Kubiński Dariusz
Data ostatniej zmiany: 2016-09-27 11:47:02

Historia zmian artykułu:
2016-09-27 11:47:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-04-07 11:54:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2015-10-05 11:37:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, .
2015-09-24 12:13:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, .
2015-09-15 12:58:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, Przeniesienie z sekcji "Konsument na rynku gazu - debata UOKiK" do sekcji "Komunikaty UOKiK 2015"
2014-12-09 10:26:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Czech Rafal, poprawiono linki
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki