Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu

W roku 2010 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu w myśl założeń planowych zleconych przez UOKiK przeprowadził kontrole różnego typu placówek gastronomicznych zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego.

Kontrolą objęto 17 placówek gastronomicznych:

 • 10 restauracji i barów (5 w sezonie zimowym),
 • 5 lokali fast-food,
 • 2 bary mleczne.

Celem kontroli była ocena funkcjonowania placówek. Szczególną uwagę zwracano na jakość oferowanych wyrobów kulinarnych i surowców stosowanych do ich produkcji, rzetelność usług świadczonych konsumentom oraz prawidłowość uwidaczniania informacji o wysokości cen oferowanych towarów, potraw i napojów. Zakres tematyczny kontroli obejmował:

 • prawidłowość oznakowania towarów,
 • przestrzeganie warunków magazynowania żywności,
 • okresów ich trwałości,
 • legalność prowadzonej działalności gospodarczej,
 • respektowanie ustawy o miarach.

Przeprowadzone kontrole ujawniły szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu tych jednostek, a mianowicie:

 • w restauracjach i barach nieprawidłowości ujawniono w 6 kontrolowanych lokalach, a dotyczyły one:
  • wprowadzania do produkcji przeterminowanych produktów spożywczych,
  • nierzetelnej obsługi konsumentów (zaniżanie wagi porcji napojów alkoholowych),
  • niewłaściwej jakości naparów kawy,
  • nie uwidacznianie cen,
 • w lokalach fast-food nieprawidłowości ujawniono w 4 kontrolowanych miejscach, a dotyczyły:
  • braku uwidocznienia gramatur na oferowanych do sprzedaży potrawach i napojach,
  • stosowania do produkcji surowców przeterminowanych,
  • posługiwania się sprzętem pomiarowym o nieaktualnych cechach legalizacji,
  • złego stanu sanitarno-porządkowego,
  • zaniżenie masy netto oferowanych potraw.
 • w barach mlecznych uchybienia odnotowano w 1 placówce, gdzie kwestionowano:
  • wprowadzenie do produkcji środków spożywczych po upływie terminu ważności,
  • posługiwanie się sprzętem pomiarowym o nieaktualnych cechach legalizacji .

Ustalono, że przyczynami nieprawidłowości były niedbalstwo personelu oraz lekceważący stosunek przedsiębiorców do obowiązujących przepisów związanych z prowadzeniem działalności handlowo-gastronomicznej.
Zalecono uzupełnienie wiedzy przez przedsiębiorców i personel w zakresie obowiązujących w branży przepisów. Ujawnione nieprawidłowości wyeliminowano już w toku kontroli.
Dodatkowo osoby odpowiedzialne za popełnienie wykroczenia ukarano mandatami karnymi. Łącznie nałożono 7 mandatów karnych na kwotę 1600 zł, oraz skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego

 

Ryszard Klimczak - Naczelnik Wydziału Kontroli Handlu Artykułami Żywnościowymi i Gastronomii

Wytworzył(a): Ryszard Klimczak
Wprowadził(a): Czech Rafal
Opublikował(a): Czech Rafal
Liczba wyświetleń: 1089

Data wytworzenia: 2014-11-14 12:12:55
Data publikacji: 2014-11-14 12:13:02
Ostatnio aktualizował(a): Kubiński Dariusz
Data ostatniej zmiany: 2017-03-23 13:15:59

Historia zmian artykułu:
2017-03-23 13:15:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, Przeniesienie z sekcji "Przeprowadzone kontrole" do sekcji "Informacje o kontrolach"
2017-03-21 19:55:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, Przeniesienie z sekcji "Informacje o kontrolach" do sekcji "Przeprowadzone kontrole"
2016-09-27 13:58:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-09-27 12:25:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-04-07 11:19:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2015-10-05 11:47:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, .
2015-09-24 12:01:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, .
2015-09-15 14:25:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, Przeniesienie z sekcji "Kontrola lokali gastronomicznych" do sekcji "Informacje o kontrolach"
2014-12-09 13:15:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Czech Rafal, poprawiono formatowanie
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki