Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej informuje, że w I kw. 2015r. przeprowadzono kontrole maszyn w 8 podmiotach, w tym:

 • 7 placówek detalicznych
 • 1 placówkę hurtową

Badaniem objęto 36 maszyn przenośnych zasilanych energią elektryczną, tj. elektronarzędzia, w tym: szlifierki  mimośrodowe, szlifierki oscylacyjne, szlifierki kątowe, frezarki, wyrzynarki, wiertarki udarowe, młotowiertarki,  pilarki tarczowe.

Kontrola obejmowała następujące zagadnienia

 1. Oznakowanie CE
 2. Deklaracja zgodności              
 3. Zgodność z zasadniczymi wymaganiami
  1. Oznaczenia
  2. Instrukcja
 4. Badania laboratoryjne i organoleptyczne

Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić, iż nieprawidłowości  dotyczyły głównie braku oświadczeń producentów w deklaracji zgodności, że maszyny spełniają wymagania dyrektywy 2011/65/UE w sprawie ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w SEE. Na sprawdzonych 36 rodzajów maszyn zasilanych energią elektryczną  nieprawidłowości w tym zakresie wystąpiły w 11 partiach elektronarzędzi.

Inne ujawnione nieprawidłowości dotyczyły:

 • braku oświadczenia producenta, że maszyna spełnia przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE ( 1 przypadek),
 • braku w dołączonej instrukcji umieszczonego napisu "Instrukcja oryginalna" lub „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej” (  2 przypadki).

Powyższe niezgodności zostały usunięte przez przedsiębiorców w ramach dobrowolnych działań naprawczych, a w ocenie kontrolujących badane wyroby nie posiadały widocznych wad wskazujących, na wystąpienie ewentualnego zagrożenia życia lub zdrowia.

 

Wytworzył(a): Sierpiński Rafał
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał
Opublikował(a): Sierpiński Rafał
Liczba wyświetleń: 662

Data wytworzenia: 2016-04-14 09:10:18
Data publikacji: 2016-04-14 09:10:21
Ostatnio aktualizował(a): Kubiński Dariusz
Data ostatniej zmiany: 2017-03-23 13:12:19

Historia zmian artykułu:
2017-03-23 13:12:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, Przeniesienie z sekcji "Przeprowadzone kontrole" do sekcji "Informacje o kontrolach"
2017-03-21 20:23:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, Przeniesienie z sekcji "Informacje o kontrolach" do sekcji "Przeprowadzone kontrole"
2016-09-27 12:26:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki