Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej informuje, że realizując temat bezpieczeństwa mebli dla małych dzieci w I kw 2015r. przeprowadzono kontrole w 3 placówkach meblowych.

            Realizując program kontroli bezpieczeństwa mebli do spania pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa zbadano 10 partii produktów. Z powyższej ilości ze względu na stwierdzenie znacznego prawdopodobieństwa, że badany produkt nie jest bezpieczny zakwestionowano 5 partii wyrobów. Natomiast w zakresie oznakowania zakwestionowano  8 partii wyrobów.

              Zakres tematyczny kontroli dotyczył następujących zagadnień.

1. Bezpieczeństwo produktów.

        Przy ocenie bezpieczeństwa sprawdzano, czy:

 • zastosowane rozwiązania konstrukcyjne w żadnej z przewidywanych sytuacji użytkowych wynikających z funkcji mebla nie zagrażały życiu i zdrowiu użytkowników
 • poszczególne elementy konstrukcji połączone były ze sobą w sposób trwały, zapewniający ich stabilność
 • elementy części ruchomych mebla dostosowane były do sił przeciętnego użytkownika
 • podnoszenie i opuszczanie części ruchomych odbywało się w sposób bezpieczny i zatrzymywały się one pewnie w miejscach założonych przez konstrukcję
 • elementy mebla z którymi użytkownik może stykać się podczas normalnego użytkowania pozbawione były ostrych krawędzi, zadziorów
 • składanie i rozkładanie sofy w których zastosowano mechanizmy odbywało się sprawnie, mechanizmy zamocowano trwale do konstrukcji, nie stwierdzono wystających śrub czy zadziorów
 • wnętrze skrzyni na pościel posiadało gładkie powierzchnie oraz krawędzie
 • mechanizmy do podnoszenia nie posiadały żadnych punktów tnących i szczypiących

Zakwestionowano

 • 2 Sofy - W skrzyni przeznaczonej do przechowywania pościeli otwieranej z góry wiekiem stwierdzono brak mechanizmu blokującego, co może powodować samoistne opadanie wieka. W tylnej części sofy pomiędzy oparciem a leżyskiem szczelina o szerokości 8 cm mogąca powodować uwięźnięcie kończyn dziecka. Sofa po rozłożeniu powoduje samoistne przesuwanie się (do przodu i do tyłu) całego leżyska o 27cm.
 • Amerykanka 1-osobowa stanowiąca fotel do siedzenia z funkcją
  do spania dla 1 osoby. Powierzchnia do spania składała się z trzech elementów wysuwanych łącznie ze skrzynią, stwierdzono: że skrajny element leżyska wystający poza obręb podstawy (skrzyni) łóżka o 30cm, w momencie jego obciążenia opadając na dół powodował niebezpieczne wypiętrzenie się pozostałych elementów leżyska.
 • Sofa W skrzyni przeznaczonej do przechowywania pościeli otwieranej z góry wiekiem stwierdzono brak mechanizmu blokującego,  co może spowodować samoistne opadanie wieka. W tylnej części sofy pomiędzy oparciem a leżyskiem szczelina o szerokości 6 cm mogąca powodować uwięźnięcie kończyn dziecka. Ponadto pomiędzy oparciem bocznym (z lewej strony) a tylną częścią leżyska znajduje się szczelina  o szerokości 2,8 cm dsłaniająca metalowe części mechanizmu sofy. 
 • Kanapa, w której stwierdzono brak podparcia poduchy skrajnej leżyska i jej wystawanie poza obręb podstawy (skrzyni) łóżka   31 cm, co powoduje, że w momencie jej obciążenia opada ona w dół i powoduje niebezpieczne wypiętrzenie się pozostałych elementów leżyska (przy wchodzeniu, schodzeniu i siadaniu). Pomiędzy ramą oparciową a tylną częścią leżyska stwierdzono szczelinę o szerokości 8cm i głębokości 52cm (może spowodować uwięźnięcie rączki lub nóżki dziecka). Elementy leżyska po rozłożeniu są względem siebie na różnych poziomach co powoduje,
  że  mebel nie stanowi jednolitej powierzchni do spania.

2. Prawidłowość oznakowania.
Wyroby kwestionowano z uwagi na

 • brak podstawowych wymiarów
 • brak nazwy i adresu producenta

3. Dodatkowe zagadnienia kontroli.
a/
Legalność prowadzonej działalności gospodarczej

Wykorzystanie ustaleń kontroli
Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 1. skierowanie do UOKiK w Warszawie trzech akt kontroli, w których oszacowano 5 partii mebli jako wysokie ryzyko,
 2. podjęcia dobrowolnych działań naprawczych kontrolowanych przedsiębiorców w zakresie oznakowania wyrobów,
 3. skierowania 4 wystąpień do producentów polskich celem wprowadzenia poprawnych zapisów w oznakowaniu.

Podsumowanie i wnioski

            Przeprowadzane od kilku lat kontrole mebli do spania niestety nie wpływają na polepszenie ich jakości. Przerażającym jest fakt, iż w przypadku kwestionowanych pod kątem bezpieczeństwa mebli 1, 2- osobowych przeznaczonych do siedzenia  z funkcją do spania, przedsiębiorcy określali, że są to meble okazjonalne. A meble te są najczęściej kupowane przez klientów z przeznaczeniem do spania dla dzieci, młodzieży.

 

Wytworzył(a): Sierpiński Rafał
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał
Opublikował(a): Sierpiński Rafał
Liczba wyświetleń: 675

Data wytworzenia: 2016-04-14 09:34:16
Data publikacji: 2016-04-14 09:34:18
Ostatnio aktualizował(a): Kubiński Dariusz
Data ostatniej zmiany: 2017-03-23 13:12:50

Historia zmian artykułu:
2017-03-23 13:12:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, Przeniesienie z sekcji "Przeprowadzone kontrole" do sekcji "Informacje o kontrolach"
2017-03-21 20:20:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, Przeniesienie z sekcji "Informacje o kontrolach" do sekcji "Przeprowadzone kontrole"
2016-09-27 12:27:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki