Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej informuje, że w III kw. 2011r. przeprowadzono 3 kontrole prawidłowości oznakowania części samochodowych i urządzeń do przewożenia dzieci w pojazdach samochodowych na terenie Opola i Kędzierzyna-Koźla, w tym:

  • jedną hurtownię
  • dwie placówki detaliczne

Kontrola obejmowała następujące zagadnienia

  • Legalność prowadzonej działalności gospodarczej:
  • Prawidłowość uwidaczniania cen:
  • Prawidłowość oznakowania części samochodowych oferowanych do sprzedaży oraz urządzeń do przewożenia dzieci w pojazdach samochodowych.
  • Prawidłowość udzielania gwarancji.
  • Inne ustalenia kontroli.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie oznakowania 9 rodzajów części samochodowych i urządzeń do przewożenia dzieci w pojazdach samochodowych , a także w zakresie pozostałych zbadanych zagadnień (legalność, ceny, dokumenty gwarancyjne dołączone do wyrobów). Oferowane do sprzedaży produkty pochodziły głównie z pozostałych krajów Unii Europejskiej (Niemcy, Holandia) i tylko w pojedynczych przypadkach zostały wyprodukowane w kraju lub pochodziły z importu (Tajwan).
Przeprowadzone rozmowy z przedsiębiorcami wskazują na fakt, iż są oni zorientowani o wymogach dotyczących prawidłowego oznakowania części samochodowych oraz urządzeń do przewożenia dzieci w pojazdach samochodowych.Również klienci zainteresowani zakupem tego rodzaju wyrobów zwracają szczególną uwagę na oznakowanie ich znakiem homologacji ,,E”. Przy tym należy zauważyć, iż nastąpiła ewidentna poprawa funkcjonowania rynku, odnosząc to do kontroli przeprowadzonych w latach ubiegłych (rok 2008 i wcześniej).
Sytuacja ta jest z pewnością efektem wielu podjętych działań kontrolnych w tym temacie przez Inspekcję Handlową w skali kraju.

Informację przygotował: Rafał Sierpiński - Naczelnik Wydziału NRU

Wytworzył(a): Rafał Sierpiński
Wprowadził(a): Czech Rafal
Opublikował(a): Czech Rafal
Liczba wyświetleń: 901

Data wytworzenia: 2014-11-14 11:30:05
Data publikacji: 2014-11-14 11:30:09
Ostatnio aktualizował(a): Kubiński Dariusz
Data ostatniej zmiany: 2017-03-23 13:16:29

Historia zmian artykułu:
2017-03-23 13:16:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, Przeniesienie z sekcji "Przeprowadzone kontrole" do sekcji "Informacje o kontrolach"
2017-03-21 14:22:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, Przeniesienie z sekcji "Informacje o kontrolach" do sekcji "Przeprowadzone kontrole"
2016-09-27 14:02:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-09-27 12:22:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-04-07 11:16:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2015-10-05 11:45:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, .
2015-09-24 12:03:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, .
2015-09-15 14:21:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, Przeniesienie z sekcji "Kontrola oznakowania części samochodowych" do sekcji "Informacje o kontrolach"
2014-12-09 11:52:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Czech Rafal, poprawiono formatowanie
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki