Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu

W związku z napływającymi sygnałami od konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed osobami podszywającymi się pod pracowników UOKiK i dzwoniącymi do konsumentów, na przykład w celu wypełnienia ankiety dotyczącej dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego (tzw. III filar). Osoby dzwoniące mogą próbować wyłudzić dane, wykorzystując autorytet Urzędu. W takich przypadkach zawsze należy sprawdzić wiarygodność dzwoniącej osoby, a w przypadku wątpliwości zawiadomić odpowiednie instytucje – Policję lub Prokuraturę.

Zgodnie z art. 227 kodeksu karnego: kto, podając się za funkcjonariusza publicznego albo wyzyskując błędne przeświadczenie o tym innej osoby, wykonuje czynność związaną z jego funkcją, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Przypominamy, że UOKiK nigdy nie prosi telefonicznie o udzielenie informacji, nie prowadzi również sondaży, czy ankiet. 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Biuro prasowe UOKiK
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 314, 55 60 430
E-mail:

żródło: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11606

Wytworzył(a): Sierpiński Rafał
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał
Opublikował(a): Sierpiński Rafał
Liczba wyświetleń: 835

Data wytworzenia: 2015-05-07 13:38:20
Data publikacji: 2015-05-07 13:38:22
Ostatnio aktualizował(a): Kubiński Dariusz
Data ostatniej zmiany: 2016-09-27 11:49:55

Historia zmian artykułu:
2016-09-27 11:49:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-04-07 11:52:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2015-09-24 12:12:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, .
2015-09-15 13:03:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, Przeniesienie z sekcji "UOKiK - osoby podszywające się pod pracowników Urzędu" do sekcji "Komunikaty UOKiK 2015"
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki