Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu

Działania Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu nie naruszają konkurencji. Urząd zakończył postępowanie wyjaśniające, w którym przeanalizował programy kontroli jakości styropianu wprowadzone przez PSPS

Postępowanie wyjaśniające w sprawie praktyk Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu zostało wszczęte 22 grudnia 2014 r. UOKiK przeanalizował, czy wprowadzone przez PSPS  (Program Gwarancji Jakości Styropianu „Gwarantowany Styropian” oraz Program Rzetelny Dystrybutor Styropianu) programy kontroli jakości styropianu mogły naruszać konkurencję. Jedną z badanych kwestii było sprawdzenie, czy PSPS wprowadzając własne normy jakości produktu, jednocześnie wywierał presję na producentów, aby nie wprowadzali do obrotu produktów niezgodnych z tą normą, pomimo spełniania przez nich wymagań  przewidzianych przez przepisy prawa.

Postępowanie wykazało, że brak jest podstaw do podjęcia dalszych działań przez Urząd w tej sprawie. Programy nie miały bowiem negatywnego wpływu na konkurencję. Pierwszy z nich, który miał na celu zbadanie, czy oznakowanie produktu odpowiada jego parametrom, nie dyskryminował żadnego z producentów. Działanie PSPS miało natomiast pozytywne efekty dla odbiorców styropianu, w tym konsumentów, ponieważ mogło przyczynić się do wyeliminowania z rynku oznakowań wprowadzających w błąd. Drugi z programów nie został wprowadzony w życie, stąd jego analiza przez UOKiK była bezcelowa.

Dlatego 4 maja 2015 r. Urząd zamknął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

Postępowanie wyjaśniające wszczyna się z urzędu w celu wstępnego zbadania zjawisk rynkowych, które mogą, ale nie muszą prowadzić do naruszenia ustawy. Postępowanie to prowadzi się „w sprawie”, a nie „przeciwko”, tzn. nie jest skierowane przeciwko konkretnym przedsiębiorcom, a jedynie ma na celu zbadanie mechanizmów działających na określonym rynku.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 827 28 92, 55 60 106, 55 60 314
E-mail:

żródło: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11615

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Sierpiński Rafał
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał
Opublikował(a): Sierpiński Rafał
Liczba wyświetleń: 736

Data wytworzenia: 2015-05-25 12:37:45
Data publikacji: 2015-05-25 12:37:49
Ostatnio aktualizował(a): Kubiński Dariusz
Data ostatniej zmiany: 2016-09-27 11:51:04

Historia zmian artykułu:
2016-09-27 11:51:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-04-07 11:52:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2015-09-24 12:12:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, .
2015-09-15 13:04:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, Przeniesienie z sekcji "Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu nie naruszyło prawa" do sekcji "Komunikaty UOKiK 2015"
2015-05-25 12:43:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, korekta
2015-05-25 12:39:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, korekta
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki