Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu

Wytworzył(a): Kubiński Dariusz
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz
Opublikował(a): Kubiński Dariusz
Liczba wyświetleń: 765

Data wytworzenia: 2017-03-21 13:29:12
Data publikacji: 2017-03-21 13:29:16
Ostatnio aktualizował(a): Kubiński Dariusz
Data ostatniej zmiany: 2017-06-22 09:25:53

Historia zmian artykułu:
2017-06-22 09:25:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2017-03-29 08:05:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, Dostosowanie wyglądu nagłówka do uwag Pani Jolanty Mistygacz z dnia 28.03.2017r.
2017-03-21 13:41:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki